Menu
Domov důchodců Proseč u Pošné
DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné
"Domov není, kde bydlíš,  ale místo, kde ti rozumějí."

Rok 2015

Leden
Podpora dětského karnevalu 
Turnaj ve společenských hrách

Únor
Masopust 
Únorové dílny

Březen
Divadlo v Táboře
Tvůrčí dílny v Pacově
Duo Kondor
Jarní dílný

Duben
Velikonoční tvoření
Budislavská perla
Jarní ples

Květen
Den matek
Hašlerovy pisničky
Srdce na dlani
Domovní pouť sv. Zdislavy

Červen
Pacovské hry seniorů
Kulturně společenský den
Setkání s klienty
Výlet do Těchobuze
Vycházky po okolí

Červenec
Střípek z aktivizace
Pečení bublaniny
Výlet do Pacova
Červencové tvoření

Srpen
Stěhování
Vycházky po okolí
Zapojení do charitativního projektu
Opékání špekáčků

Září
Sportovní hry
Kavárnička dříve narozených
Počátecká Duha
Podzimní pečení

Říjen
Cukrárna Café Budík
Hudební vystoupení
Výlet do Ml. Vožice
Podzimní dílny

Listopad
Výlet do Ml. Vožice
Výstava rybářského svazu
Ples v Pacově
Podzimní a adventní dílny

Prosinec
Mikulášská nadílka
Vystoupení dětí z CMŠ
Návštěva divadla
Pleteme pro Afriku
Vánoční dílny
Barevné Vánoce v Jihlavě a výstava v domově
Oslava konce roku

Zobrazeno 1-30 ze 47
Oslava konce roku

Oslava konce roku

Datum: 31. 12. 2015

Konec roku je dobou oslav a přípitků. Nejinak tomu bylo i v nové přístavbě Domova důchodců v Proseči u Pošné. K občerstvení byly chlebíčky a cukroví a k přípitku samozřejmě šumivé víno. A nebyla by to správná oslava bez muziky, kterou přišel klientům zahrát a zazpívat pan Radek Hruška z Pacova, za což mu velmi děkujeme. Hrálo se a zpívalo celé odpoledne, až se ani končit nechtělo. Samozřejmě ani klienti v náhradním bydlení v Těchobuzi nebyli o nic ošizeni. I je neminulo občerstvení, přípitek a zazpívat si mohli v doprovodu harmoniky nebo kláves, na které hrála naše aktivizační pracovnice p. Smetanová.

Barevné Vánoce v Jihlavě a výstava v domově

Barevné Vánoce v Jihlavě a výstava v domově

Datum: 23. 12. 2015

Pod záštitou Kraje Vysočina se na Krajském úřadu v Jihlavě konala každoroční výstava výrobků žáků a studentů škol a klientů sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina. Domovy, školy a další vystavovatelé zde prezentovali výrobky se zaměřením na vánoční čas, děti zpívaly koledy a přítomní návštěvníci byli příjemně vánočně naladěni.
Protože o výrobky našich klientů bývá zájem i přímo v domově, uspořádaly aktivizační pracovnice i v náhradních prostorách domova v Těchobuzi pro zájemce z řad klientů a pracovníků domova malou vánoční výstavu.

Vánoční dílny

Vánoční dílny

Datum: 16. 12. 2015

Již se stalo tradicí, že v době předvánoční vrcholí aktivizační činnost v domově výrobou různých vánočních výrobků a dekorací. Kromě ručních a jiných výtvarných prací i letos pekli a zdobili klienti perníčky, vyráběli vánoční svícny a jiné dekorace a zdobili vánoční stromečky. Na některých odděleních si klienti za pomoci personálu též upekli vánoční cukroví či vánočku, skoro jako doma. Vánoční posezení spojené se zpěvem a poslechem koled zpříjemnilo vánoční atmosféru v domově.

Pleteme pro Afriku

Pleteme pro Afriku

Datum: 9. 12. 2015

Jak jsme již uváděli v aktivitách za srpen, v průběhu roku se naše klientky zapojily do charitativní akce nazvané „Upleť nebo uháčkuj čtverec“, která pomáhá osiřelým, opuštěným či vážně nemocným dětem v Jižní Africe. Do Vánoc stihly uplést úctyhodných 135 čtverců, které byly po dohodě dovezeny do Charity v Pacově k dalšímu předání organizátorům akce. I nadále je o tuto činnost v našem domově u klientek zájem, proto budou v pletení pro africké děti pokračovat. Je to hezké a dojemné spojení nejmladší a nejstarší generace napříč zeměkoulí.

Předvánoční návštěva divadla

Předvánoční návštěva divadla

Datum: 7. 12. 2015

Z nabídky divadelních představení podzimní sezóny klienti domova shlédli vánočně laděný „Betlémský příběh“, ve kterém vystupovala živá kapela, taneční a pěvecký soubor, učitelé a žáci Základní umělecké školy v Táboře a další přizvaní hosté. Jak sám název předesílá, příběh vypráví o narození Ježíše Krista.

Vystoupení dětí z CMŠ

Vystoupení dětí z CMŠ

Datum: 4. 12. 2015

V prosinci jsme u nás v domově, tentokráte v nové části zámku, přivítali děti z Církevní mateřské školy z Pacova. Měly pro nás připravené opět velmi pěkné vánoční vystoupení, které bylo z naší strany oceněno dárečky ve formě postaviček šmoulů. Shlédli jsme příběh o narození Ježíška, nechyběly koledy, říkanky ani zajímavé tanečky. Těšíme se již na další milá setkání.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Datum: 1. 12. 2015

Začátkem prosince si naši klienti měli možnost připomenout jeden z tradičních českých zvyků a to pochůzku Mikuláše, anděla a čerta. Mikulášská nadílka, která byla určitě milým zpestřením začátku adventu, proběhla na odděleních v novém objektu v Proseči a též v přechodném zařízení domova v Těchobuzi.

Podzimní a adventní dílny

Podzimní a adventní dílny

Datum: 20. 11. 2015

Protože se letos urodilo opravdu hojně jablek, pustili se klienti do jejich zpracovávání na pečení různých koláčů nebo na sušení křížal. Pak se již přiblížil čas Adventu, proto začali vytvářet adventní výzdobu pro společné prostory domova, aby i zde bylo pěkné sváteční prostředí pro všechny klienty. Pohled na adventní věnec se svíčkami či dekorativní věnec na dveřích domova připomene každému blížící se dobu Vánoc.

Ples v Pacově

Ples v Pacově

Datum: 18. 11. 2015

I tento rok jsme se vypravili s devíti našimi klienty do Pacova na Ples seniorů pořádaným místním Domovem pro seniory. K tanci a poslechu hrála skupina Vysočinka. Shlédli jsme velmi pěkná vystoupení. Vystupovali nejen pacovští senioři, ale také děti z tanečního kroužku a na závěr personál pacovského domova. Zazpívali jsme si známé písničky a s veselou náladou jsme se vraceli pozdě odpoledne zpět.

Výstava Českého rybářského svazu v Pacově

Výstava Českého rybářského svazu v Pacově

Datum: 6. 11. 2015

Na počátku listopadu se klienti vypravili na výlet do Pacova na akci „Den otevřených dveří“ pořádanou místním Českým rybářským svazem. Prohlédli si různé druhy sladkovodních ryb a jiných živočichů, které se v tomto revíru dají chytit. Součástí akce je kromě prodeje ryb i ochutnávka rybích specialit v rybářské základně, kam se však klienti pro velký zájem nevešli. Místo toho se tedy prošli po historické části města a zašli na kávičku a zákusek do místních lahůdek.

Výlet do Mladé Vožice

Výlet do Mladé Vožice

Datum: 3. 11. 2015

V období dušiček jsme se vypravili do Mladé Vožice. Nejdříve jsme navštívili nedalekou zříceninu hradu Šelemberk. Po krásné slunečné procházce jsme se zastavili na drobné nákupy a na oběd jsme se již vraceli zpět do Těchobuze.

Podzimní dílny

Podzimní dílny

Datum: 29. 10. 2015

Letos jsme získali velké dýně, proto jsme se s klienty rozhodli pro podzimní dekoraci v domově v tomto duchu. K tomu klientky ještě vyrobily na stoly pěkné podzimní kytičky - růžičky z barevných listů javoru. Naší oblíbenou činností je i potisk na látku, i zde byla využita podzimní tématika a vznikly pěkné nákupní tašky. K podzimním pracím dříve patřilo i sušení křížal. Klienti si při krájení jablek na sušení zavzpomínali, jak to doma dělávala maminka, když byli malí, nebo jak to dělaly klientky, když byly jejich děti malé. A křížaly se v zimě budou i letos určitě hodit ;-).

Výlet do Mladé Vožice

Výlet do Mladé Vožice

Datum: 21. 10. 2015

23. 10. 2015 jsme vyjeli se třemi klienty na výlet do Mladé Vožice. Nejprve jsme se podívali do Moravče nedaleko Mladé Vožice, kde jsme si udělali pěknou podzimní procházku ke kamenné rozhledně Kovářce, která byla nedávno vybudovaná. Poté jsme zašli na nákup do mladovožických potravin na náměstí a na závěr výletu jsme poseděli v restauraci Na Růžku.

Hudební vystoupení

Hudební vystoupení

Datum: 15. 10. 2015

Koncem měsíce proběhl v našem domově v Proseči písničkový pořad s názvem „ Podzim v Čechách a na Moravě.“ Písničky z naší vlasti doprovázené hrou na heligonku klienty našeho domova opravdu potěšily. Zatímco v Těchobuzi není pro klienty dostatek prostoru na konání takových to pořadů, ani tam klienti nestrádají. Vyplňují si čas nejen svými aktivitami, ale také aktivitami pod vedením nejen aktivizačních pracovnic.

Cukrárna Café Budík

Cukrárna Café Budík

Datum: 8. 10. 2015

V první polovině měsíce jsme se s třemi našimi klientkami vypravily do Černovic do cukrárny Café Budík. Dopolední posezení, popovídání u kafíčka a dobrého zákusku nám příjemně uteklo.

Podzimní pečení

Podzimní pečení

Datum: 9. 9. 2015

Protože právě dozrávaly švestky a jablka, pekli jsme s klientkami několikrát švestkovojablečné koláče. Některé klientky připravovaly ovoce, jiné míchaly těsto a další na něj pak na plechu kladly ovoce. Přiměřená práce se našla pro každého zájemce.

Počátecká Duha 2015

Počátecká Duha 2015

Datum: 4. 9. 2015

S jinými klienty jsme se jeli další den podívat na celodenní akci nazvanou Počátecká Duha 2015. V programu, který se s ohledem na chladné počasí konal v kulturním zařízení města Počátky, vystupovali se svým programem klienti z různých zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina a hosté z podobných zařízení v zahraničí.

Kavárnička dříve narozených

Kavárnička dříve narozených

Datum: 2. 9. 2015

Koncem září naši klienti opět po čase navštívili akci pořádanou Domovem ve Ždírci. Tentokrát byl hostem kavárničky pan Vlastimil Harapes, kterého si naši klienti vybavují hlavně jako herce a baletního tanečníka, dlouholetého člena a sólistu baletu Národního divadla v Praze. Během programu klienti viděli i vystoupení tanečního klubu Hotch-Potch. Pořadem provázel moderátor p. Šimon Pečenka.

Sportovní hry -–  Ždírec a Telč

Sportovní hry -– Ždírec a Telč

Datum: 1. 9. 2015

V září jsme se vypravili s našimi klienty na dvě soutěžní klání. Dne 2. 9. 2015 jsme se zúčastnili sportovních her v domově Ždírec a týden na to, tj. 9. 9. 2015 jsme jeli do Domova pro seniory v Telči na Telčský desetiboj. Obě soutěže jsme absolvovali s plným nasazením, a i když jsme tentokráte žádné medaile nepřivezli, vraceli jsme se domů plni pěkných dojmů a zážitků.

Opékání špekáčků

Opékání špekáčků

Datum: 26. 8. 2015

Jeden z posledních letních horkých dnů jsme s klienty v Těchobuzi strávili venku při odpoledním opékání špekáčků a zpěvu písniček za doprovodu harmoniky a kytary. Možno říci, že to bylo příjemné rozloučení s letošním létem.

Zapojení do charitativního projektu

Zapojení do charitativního projektu

Datum: 13. 8. 2015

Několik našich klientek se rádo zapojilo do charitativního projektu „upleť nebo uháčkuj čtverec“, který pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Z upletených čtverců se budou africkým dětem na místě pak sešívat například deky, čepice či jiné potřebné věci. Klientky jsou rády, že jejich tvorba ještě může někomu pomoci.

Vycházky po okolí

Vycházky po okolí

Datum: 6. 8. 2015

V novém prostředí prozatímního bydliště se klienti brzy zabydlili. Podnikali procházky za poznáním okolí, tu k rybníku za vsí, tu na „broukoviště“, ale hlavně si oblíbili místní informační centrum s prodejem malého sortimentu drobného zboží. Nejoblíbenější se v horkých letních dnech staly nanuky a kornouty. Někteří též začali velmi rádi navštěvovat místní knihovnu.

Stěhování

Stěhování

Datum: 3. 8. 2015

Z důvodu rekonstrukce stávající budovy zámku a dokončení nového pavilonu došlo na přelomu července a srpna ke stěhování klientů. Veškeré informace o průběhu byly předány nejen našim klientům, ale i kontaktním osobám. Klienti využívající službu Domov se zvláštním režimem se přestěhovali do nového pavilonu, kde jsou nyní 3 samostatná oddělení (k dosavadnímu žlutému a zelenému přibylo nové oddělení oranžové). Na každém oddělení jsou 2x třílůžkové, 3x dvoulůžkové a 1x jednolůžkový pokoj, to znamená, že každé oddělení má nyní 13 klientů. Všechny pokoje mají k dispozici sociální zařízení a budou ještě vybaveny novým nábytkem /lůžka, skříně, stolky, židle, …/. V novém pavilonu se dočasně nachází také kancelář vedoucí úseku přímé péče p. Vítovské, kancelář vedoucí sociálně aktivizačního úseku p. Pučálkové a sociální pracovnice p. Marešové.
Klienti využívající službu Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením se přestěhovali do budovy v Těchobuzi, kde dříve bydleli klienti s mentálním postižením v zařízení s názvem Domov Jeřabina. V budově jsou dvoulůžkové, jednolůžkové a 1x čtyřlůžkový pokoj. Přesná adresa sídla je Těchobuz 1, 395 01 Pacov. Obec se nachází 14 km od Proseče a 9km od Pacova. Do Těchobuze se také přestěhovala prádelna, kuchyň a ekonomický úsek /p. Talichová, p. Hlináková a p. Bárová/. Předpokládaný návrat klientů a ostatních pracovníků zpět do budovy zámku v Proseči se plánuje v období březen – duben 2016. Toto stěhování se nebude již týkat klientů využívající službu Domov se zvláštním režimem, ti zůstanou již v novém pavilonu. Je to pouze plánovaný termín, záleží na tom, kdy bude částečná rekonstrukce stávající budovy dokončena.
Děkujeme za Vaše pochopení a prosíme o Vaši toleranci, i když si uvědomujeme, že žádné stěhování a dočasné bydlení není ideální. Věříme, že se výše uvedenými kroky zlepší nejen prostředí pro klienty, ale také dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Červencové tvoření v aktivizační dílně 1

Červencové tvoření v aktivizační dílně

Datum: 16. 7. 2015

Protože vedra venku nepolevovala téměř po celý červenec, chvíle trávené v chládku aktivizační dílny byly příjemnější, než posezení venku. Klienti dobarvili košíčky z papírových ruliček a klientky došívaly malé dekorační polštářky, dávaly do nich náplň a zašívaly nebo připravovaly materiál na tkaní sedáků.

Výlet do Pacova

Výlet do Pacova

Datum: 6. 7. 2015

V červenci jsme se vypravili s pěti našimi klienty na malý výlet do nedalekého Pacova. Navštívili jsme výstavu restaurovaného nábytku a krásných dřevořezeb v zámecké kapli sv. Václava „Tři v jednom verkštatu“. Dále jsme si prohlédli pacovské náměstí a poseděli u kafíčka, zákusku a zmrzlině v místní cukrárně.

Pečení bublaniny

Pečení bublaniny

Datum: 3. 7. 2015

Protože právě zrály třešně, pustili se i klienti rádi do pečení oblíbené bublaniny. Práci si pěkně rozdělili a dobrota se povedla. Posezení při kávě s dobrou sladkostí je příjemné strávení horkého odpoledne.

Střípek z naší aktivizace

Střípek z naší aktivizace

Datum: 1. 7. 2015

Začátkem měsíce jsme ještě stihli využít darů naší přírody a vyrobili s klienty bezinkovou limonádu a bezinkový sirup, který se opravdu povedl. Vše jsme si vychutnali při společném posezení.

Vycházky po okolí

Vycházky po okolí

Datum: 29. 6. 2015

Dokud bylo počasí příznivé, klienti rádi podnikali vycházky do okolí domova. Od nedaleké kapličky si vychutnávali krásné pohledy na nedaleký Pacov a jeho dvě věže, vrchol Strážiště s vysílačem a vzdálené kopce směrem na Humpolec či černovicko. Jejich velmi oblíbené místo je u místního rybníčku. Při těchto vycházkách klienti mohou navazovat kontakty nejen s místními lidmi, ale i jejich domácími mazlíčky.

Výlet do Těchobuze

Výlet do Těchobuze

Datum: 26. 6. 2015

Stávající budova zámku v Proseči slouží jako domov důchodců již od padesátých let a od poslední rekonstrukce uplynulo skoro 25 let. Některé technické věci je tedy nutno znovu zrekonstruovat, proto se část našich klientů bude na pár měsíců stěhovat do uvolněného zařízení v Těchobuzi. Aby měli představu, co je čeká, byli se ti mobilnější v této vesnici podívat. Prošli si nádvoří a okolí zámečku a navštívili místní infocentrum, kde si pochutnali na nanucích. Zde je možno nakoupit i drobné občerstvení a hygienické potřeby. Počasí bylo ještě ráno deštivé, ale před výletem se nebe rozjasnilo a zasvítilo sluníčko. Od delší procházky klienty odradil jen silnější studený vítr. Věříme, že se jim zde bude líbit a doba nutná do návratu do Proseče jim příjemně uteče.

Setkání s klienty

Setkání s klienty

Datum: 25. 6. 2015

Pan ředitel Hormandl informoval klienty Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením o nutnosti dočasného stěhování části klientů do zařízení v Těchobuzi z důvodu částečné rekonstrukce stávající budovy zámku v Proseči a změnami s tím souvisejícími. Dále odpověděl na dotazy klientů týkající se tohoto tématu. Klientům podána také podána informace o organizaci prodeje v zařízení zde i v Těchobuzi.

Zobrazeno 1-30 ze 47

Aktuality

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, středa 21. 2. 2024
oblačno 8 °C 3 °C
čtvrtek 22. 2. polojasno 9/1 °C
pátek 23. 2. slabý déšť 8/3 °C
sobota 24. 2. oblačno 9/3 °C

QR kod

nahoru