Proseč u Pošné - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Informace pro žadatele

Máte zájem o poskytování sociální služby v „Domově se zvláštním režimem“ a potřebujete více informací, jak na to?

U sociální pracovnice je možno si telefonicky či elektronicky domluvit prohlídku zařízení a podání bližších informací o poskytování služby v Domově se zvláštním režimem. Osobní návštěvu si domlouvejte vždy předem telefonicky či elektronicky, aby byla sociální pracovnice přítomna.

Pokud splňujete cílovou skupinu /viz sekce „Informace o službě“/ je nadále zapotřebí:

  1. Zaslat do našeho zařízení současně tyto vyplněné formuláře /viz sekce „Ke stažení“/:

A) „Žádost o poskytování sociální služby v Domově důchodců Proseč u Pošné“ podepsanou vlastnoručně žadatelem. V případě neschopnosti podpisu je nutno přiložit k žádosti potvrzení od ošetřujícího lékaře.

B) „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o poskytování sociálních služeb.“ Vyplňuje ošetřující lékař žadatele.

Doručit formuláře můžete do zařízení:

  • dopisem na adresu Domova důchodců
  • elektronicky jako naskenované přílohy

osobně

  • do kanceláře zařízení (v přízemí)
  • do kanceláře sociální pracovnice (v přízemí)
  • na ošetřovnu (v 1. patře) do rukou všeobecné sestře ve směně – v případě, že v kancelářích není nikdo přítomen.
  1. Nejdéle do 4 týdnů obdrží žadatel dopis o zařazení žádosti do seznamu žadatelů, případně dopis o nepřijetí žádosti z důvodu, že neodpovídá cílové skupině.

  1. V budoucnu bude žadatel informován sociální pracovnicí o plánovaném sociálním šetření (případně dle jeho zdravotního stavu kontaktní osoba nebo zařízení, kde je momentálně hospitalizován).  Při tomto šetření se zjišťují potřeby a požadavky žadatele s možnostmi zařízení.

  1. V případě volného lůžka bude dle daných kritérií

bodové ohodnocení stupně příspěvku na péči

bodové ohodnocení adresy trvalého bydliště

vhodnost umístění klienta na uvolněné místo s ohledem na jeho požadavky

vybraný žadatel vyzván k nástupu. Další informace ohledně nástupu již probíhají mezi žadatelem/kontaktní osobou a sociální pracovnicí telefonicky nebo elektronicky – dle dohody.