Proseč u Pošné - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Nejstarší zprávy o Proseči u Pošné pochází z druhé poloviny 14. stol. První zmínky o tvrzi v Proseči jsou z roku 1454, avšak již v roce 1463 se v pramenech hovoří o této tvrzi jako   o zpustlé. V letech 1557 – 1571 zřejmě Václav Malovec vystavěl tvrz novou jako vlastní sídlo po rozdělení rodového majetku. Jako zámek je prosečské sídlo označováno od roku 1759. Zvratem v historii zámku byl požár dvora roku 1811 za majitele F. Scherera, který se stal iniciátorem rozsáhlé výstavby v Proseči a okolí. V roce 1907 byla realizována přestavba zámku pro tehdejší požadavky na bydlení pro nového majitele Jana hraběte z Blanketsteinu. V roce 1938 byla na zámku zřízena ozdravovna pro důstojníky a jejich rodiny. Roku 1945 byla na zámku ubytována Sovětská armáda. Od té doby sloužil zámek jako odborářská ozdravovna. Roku 1953 byl zámek přidělen zdravotnímu referátu KNV v Jihlavě za účelem zřízení domova důchodců, který zde funguje od r. 1954. Postupně v letech 1938 - 1984 probíhaly další stavební úpravy. Po požáru    v roce 1991 proběhla celková rekonstrukce objektu, která dala zámku jeho dnešní podobu. Během této rekonstrukce byl odkryt vstup do dosud neznámých podzemních prostor. Krátkou zprávu o lokalitě publikoval v roce 1993 J. Cícha ve Speleu 12. Na jaře roku 2007 vzniklo 1. oddělení Domova se zvláštním režimem pro ženy a na počátku roku 2009 byla tato služba rozšířena o další oddělení. Od ledna 2012 je v zařízení poskytována služba i v Domově pro osoby se zdravotním postižením.